Grit Scale: Psychometric analysis of the Czech adaptation for adult population (ŠKÁLA VYTRVALOSTI: ANALÝZA PSYCHOMETRICKÝCH VLASTNOSTÍ ČESKÉ VERZE PRO DOSPĚLÉ ) Journal Articles Refereed uri icon

Overview

Time

Date/time value

  • 2018

Additional Document Info

Parent Title

  • E-psychologie : Elektronický Časopis ČMPS

Volume

  • 12

Issue

  • 2

Publisher

  • publisher